Посетители | ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ


КОЙ ПОСЕЩАВА ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ?

Форумът е насочен към широка-та аудитория, интересуваща се от възможности за здравосло-вен живот, начини и форми за опазване и възстановяване на здравето. Той цели да задоволи потребностите от информира-ност на хора в обширен възрас-тов диапазон и с различен со-циален статус и стил на живот, като условно могат да се обосо-бят следните целеви групи:


    - ХОРА, ПРИВЪРЖЕНИЦИ НА ЗДРАВОСЛОВНИЯ НАЧИН НА ЖИВОТ И ИНФОРМИРАНИЯ

      ЛИЧЕН ИЗБОР ПО ОТНОШЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО

    - ХОРА СЪС ЗДРАВОСЛОВНИ ПРОБЛЕМИ

    - ХОРА ОТ ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

    - БРЕМЕННИ ЖЕНИ И РОДИТЕЛИ НА МАЛКИ ДЕЦА

    - ХОРА, ЖЕЛАЕЩИ ДИРЕКТЕН ДОСТЪП ДО ПОСЛЕДНИ ПОСТИЖЕНИЯ, НОВИ УСЛУГИ И

      ПРОДУКТИ, ЛИЧНИ СРЕЩИ С КОНСУЛТАНТИ, ЕКСПЕРТИ, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ТЪРГОВЦИ

    - МОДЕРНИ И АКТИВНИ ХОРА, ЖЕЛАЕЩИ ДА БЪДАТ ВИНАГИ ИНФОРМИРАНИ

    - ХОРА С НАДНОРМЕНО ТЕГЛО И СМУЩЕНИЯ В ХРАНИТЕЛНИЯ РЕЖИМ

    - ХОРА С ИНТЕРЕС КЪМ АЛТЕРНАТИВНИ МЕТОДИ ЗА ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗДРАВЕТОПосетители - Златни пясъци