ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ


ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ
+ планета БЕБЕ, планета БИО и планета ДВИЖЕНИЕ


ще се проведе за четвърти път за
град Варна и Североизточна България


8 - 9 октомври 2022

Варна, Делта Планет МолЗАПОВЯДАЙТЕ!

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ + планета БЕБЕ, планета БИО и планета ДВИЖЕНИЕ

ПРОФИЛ

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ е изложение, което представя продукти, услуги, технологии и практики от всички сфери, свързани с човешкото здраве. Събитието цели да придаде стойност към информирания избор на всяка личност в стремежа да опази, поддържа и възстановява своето здраве, като по този начин се радва на пълноценен и щастлив живот!

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ИНФОРМИРА за най-нови приложими постижения на медицината, реални възможности за лечение и превенция, методики за диагностика, иновативни технологични решния, свързани със здравето.

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ПРЕЗЕНТИРА широк спектър както традиционни и утвърдени дейности в сферата на здравеопазването, така и модерни и алтернативни холистични терапии, духовни практики, физически, емоционални, ментални техники за личностно усъвършенстване.

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ПОМАГА за изграждане на личностен ориентир в процесите на здравеопазване и формиране на здравна култура, създавайки възможност за директно общуване и изграждане на доверие между всички страни в сферата на здравето.

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ РЕАЛИЗИРА концепцията за промоция на здравето, осигурявайки достъп до дейности и програми за постигане на здравна профилактика, здравна защита, здравно възпитание.

ВСЕЛЕНА ЗДРАВЕ ПРЕДЛАГА експозиционни площи в съчетание с богата семинарна и демонстрационна програма, като по този начин се стреми да се превърне в полезно и значимо пространство за всички хора и организации, за които концепцията за здравословен начин на живот заема първостепенно значение.

Посетители - Златни пясъци

        "ЗДРАВЕТО НЕ Е ВСИЧКО, НО БЕЗ ЗДРАВЕ ВСИЧКО Е НИЩО."

                                   Артур Шопенхауер

Документи
Схема